Az energetikai tanúsítvány fogalma (energia tanúsítás)

Az épületek energiafelhasználásának mértéke jelentősen befolyásolja az ország gazdasági mérlegét és a családok kiadásainak alakulását. A fűtési- és elektromos áram költségek folyamatos emelkedése, az energiapazarlás és a környezetszennyezés növekedése mind hozzájárult, hogy a döntéshozók is beavatkozzanak és rendeleteket hozzanak.

Az Európai Parlament és a Tanács által kibocsátott 2002/91/EK direktíva előírta, hogy a tagállamok 2006-ban követelményrendszert és minőségtanúsítási rendszert vezessenek be az energiafelhasználás csökkentése és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében.

Magyarországon 2006-ban lépett hatályba a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, mely azokra a huzamos tartózkodás céljait szolgáló épületekre terjed ki, ahol az előírt légállapotot energia felhasználásával biztosítják. 2008-ban pedig a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet lépett hatályba, mely az energetikai tanúsítási módszereket rendszerezte.

Az építészeti tervezéssel összefüggésben már évtizedek óta végeznek hőtechnikai ellenőrzést.

A hőtechnikai ellenőrzés fejlődése az alábbiakkal foglalható össze:

 • Az 1970-es évek végén a hőtechnikai ellenőrzés a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének (k; W/m2K) megfelelőségére terjedt ki.
  1985-ben már a térhatárolás egésze volt vizsgálat tárgya.
 • Az 1992-ben életbe lépett, az „Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés.” című szabvány – MSZ-04-140-2 – már kitér a fajlagos fogyasztásra, foglalkozik a passzív szolár nyereséggel, a hőtárolással, a szoláris nyereség hasznosítási fokával.
 • A 2006-ban hatályba lépett (előbb említett) új épületenergetikai szabályozás az épületet és épületgépészetét egységes rendszerként vizsgálja.

Az épület teljes körű épületfizikai kontrollja több ponton – pl. a nedvességvédelem tekintetében – a továbbra is érvényes MSZ-04-140 szabványon alapul.

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos-e vagy pazarló.

 

Mikor és kinek kötelező az épületenergetikai tanúsítvány?

 

Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén:

Az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétől a használatba vételi eljárás megindításáig kötelező, a vonatkozó 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén:

Az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező az alábbi esetekben:

 • ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás, vagy
 • egy évet meghaladó bérbeadás.

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-től kötelező függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévő.

Mely esetekben nem kell tanúsítványt készíteni?

2011. december 31-ig önkéntes a meglévő épületek, energiatanúsítása. Ez azt jelenti, hogy a rendelet 2009. január 1-jei hatályba lépésekor jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező önálló rendeltetési egységek, lakások tanúsítása eddig az időpontig nem kötelező.

Nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki
 • a műhely rendeltetésű épületre
 • a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre.

Az alábbi grafikonon áttekintheti az egyes energetikai besorolási kategóriákat, melyek a tanúsítás végeredményei lehetnek. Értelemszerűen az A+ sáv a leghatékonyabb energia felhasználást jelenti.

 

Kérje ajánlatunkat!